Podmínky služeb

1. Všechny platby zákazníka jsou dobrovolné a nenucené.
    Platba se považuje jako příspěvek a zákazník z ní obdržuje "odměny"

2. Peníze se nevrací.

3. Položky z e-shopu jsou pouze digitální.

4. "Ranky" pouze platí od platby na 30 dní. Poté si je nutné "rank" zakoupit znova pro obnovení (znovu-získání odměn). V případě, že si zákazník "rank" koupí víckrát do jednoho košíku, platnost se násobí. (Např. 3x Diamond = Diamond rank na 60 dní)

5. Platby jsou ignorovány, pokud:

  • Byla zadána neplatná herní Minecraft přezdívka
  • Hráč je na serveru zabanovaný

6. Pokud se zákazník nepřihlásí přes Discord, staff negarantuje doručení Discord role "ranku".
    Zákazníkovi je doporučeno kontaktovat staff pro získání Discord role.

7. Jestliže zákazník jako hráč obdrží za nevhodné chování nebo porušení pravidel ban, nemá žádné právo na vrácení peněz, či převedení ranku. Zákazník musí počítat s dodržováním pravidel.

8. Peníze z plateb patří majitelovi serveru a jejich budoucí účel nemusí být použit na rozvoj Minecraft serveru.

9. Zákazníci pod 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce pro platby na internetu.

10. Pokud zákazník splní všechny předpokládané podmínky, odměna může být doručena až 30 dní od platby.

11. Zákazník může kontaktovat zákaznickou podporu na Discord serveru. Staff má povinnost odpovědět do 30 dní na Discord ticket.

12. SuroCraft (Minecraft Server) odmítá odpovědnost za garanci plné funkčnosti produktů.

13. V případě, kdy bude provoz serveru ukončen nebo přerušen, zákazníkovi může být bezpodmínečně přerušena zaplacená zbývající doba "ranku". Platí i v případě, jestliže hráč obdrží na serveru Minecraft, či Discord ban. Zákazníci budou formou Discord serveru informováni dopředu o minimálně 5 dnů.